50 cm Wheels

50_cm_wheels

Description

این محصول در کرنریها و یا هرزگردها و یا صفحه موتور یا تنشن های خط کشتار استفاده می شود.

ویژگیها:

  • استهلاک بسیار پایین به علت مواد مصرفی
  • حداقل کاهش فشار بر خط به علت درگیری کامل زنجیر و ترولی


Add to cart

محصولات مرتبط با این محصول

Results 1 - 7 of 7