- تامین وتجهیز خطوط کشتارگاه طیور با تکنولوژی روز دنیا شامل 

خطوط کشتار 

خطوط تخلیه شکم اتوماتیک 

خطوط آبچکان 

خطوط سورت و بسته بندی 

خطوط قطعه بندی 

- تامین و تجهیز کارخانجات فرآوری گوشت و مرغ شامل 

تجهیزات سوسیس و کالباس 

تجهیزات ناگت و غذای آماده 

تجهیزات فرآوری و طعم دار کردن گوشت و مرغ پ

- تامین و تجهیز سیستم های سردخانه مطابق با تکنولوژی روز دنیا 

خطوط انجماد و IQF

کمپرسورهای برودتی